doniaikala : نماینده مردم کرمان: بانک‌ها همراهی نکنند واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند

در doniaikala دنیا کالا مطلب نماینده مردم کرمان: بانک‌ها همراهی نکنند واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند مشاهده می کنید
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه بانک‌ها وصول معوقات را تا سه ماه آینده عقب بیاندازند گفت:اگر بانک‌ها همراهی نکنند واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند
ممنون بابت بازدید از سایت doniaikala